Regulamin

Regulamin sklepu internetowego The Straight From Nature

Hej Śliczna.

 Urlop : od 09.02 - 18.02.2024. Zamówienia złożone w tym terminie będą wysyłane od 19.02.2024
Za utrudnienia przepraszamy 

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego The Straight From Nature, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym. 

Sklep należy do Moniki K. Acorn View, Kirkby In Ashfield, NG17 7RE, 

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail info@the-straight-from-nature.co.uk 

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
Zespół sklepu internetowego The Straight From Nature 

1.

  Definicje:

  Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
  2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://the-straight-from-nature.co.uk
  4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://the-straight-from-nature.co.uk,
  5. Sprzedawca – Monika K. Acorn View, Kirkby In Ashfield, NG17 7RE
  2.

  Postanowienia wstępne:

  1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. 
  2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
  3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  
   1. dostęp do Internetu,
   2. standardowy system operacyjny,
   3. standardowa przeglądarka internetowa,
   4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 
  5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 
  6. Sklep internetowy The Straight From Nature prowadzi sprzedaż kosmetyków naturalnych za pośrednictwem strony www.the-straight-from-nature.co.uk na terenie Wielkiej Brytanii, w tym (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Północna).
  7. Zbieramy zamówienia tylko od osób powyżej 18 roku życia.
  8. Po przyjęciu zamówienia mamy prawo skontaktować się z Tobą w celu potwierdzenia zamówienia i poinformowania Cię o statusie zamówienia.
  9. Zdjęcia na stronie www.the-straight-from-nature.co.uk mogą się nieznacznie różnić, dlatego wybierz produkt, aby zapoznać się z opisem produktu.
  10. Ceny towarów wyrażone są w funtach szterlingach i nie zawierają opłaty za przesyłkę.
  11. Wszystkie płatności w naszym sklepie realizowane są poprzez system PayPal, Shopify Payments lub Klarna.
  12. Zamówienia w sklepie The Straight From Nature można składać wyłącznie na stronie internetowej, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

   3.

  Usługi świadczone drogą elektroniczną:

  1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  
  2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie. 
  3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
  4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. 
  5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
  8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@the-straight-from-nature.co.uk. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
  4.

   Składanie zamówienia:

   1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
   2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.
   3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
    1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
    2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Realizuj zakup”,
    3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz wybierając sposób dostawy i płatności za zamówienie,
    4. zapoznać się z Regulaminem oraz polityką prywatności i zaakceptować treść tych dokumentów – akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.
    5. kliknąć w przycisk finalizujący zamówienie. 
   4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną pośrednika płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
   5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
   6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.
   5.

   Formy dostawy i metody płatności:

   1. Dostępne formy dostawy zamówienia oraz sposoby płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane Kupującemu w trakcie składania zamówienia. 
   2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. 
   6.

   Formy dostawy i metody płatności:

   1. Wszystkie zamówienia są wysyłane w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty od poniedziałku do piątku na adres podany w formularzu zamówienia.
   2. O wysyłce poinformujemy Cię osobnym e-mailem.
   3. Szacowany czas dostawy to 3-5 Dni Roboczych, patrz punkt 12.
   4. Produkty wysyłane są wyłącznie na terenie Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Północna).
   5. Oferujemy bezpłatną dostawę dla zamówień powyżej £50. Royal Mail.
   6. Podpis kupującego – ze względów bezpieczeństwa nasze dostawy wymagają podpisu przy odbiorze zamówienia.

   Jeśli nie możesz odebrać i podpisać przesyłki, powinieneś otrzymać kartkę z pisemną informacją, gdzie i kiedy powinieneś ją odebrać.

   Równie dobrze możesz dokonać ponownej dostawy przez Royl Mail. więcej informacji, jak wykonać ponowną dostawę, znajdziesz pod tym linkiem.

   Jeśli nie odbierzesz przesyłki w określonym terminie (zwykle 7 dni lub po 3 próbach doręczenia), przesyłka zostanie do nas zwrócona i będziesz musiał umówić się z nami na nową dostawę oraz pokryć koszty poniesione w związku z ponownym wysłaniem przesyłki. paczka.

   1. Nieprawidłowy lub niekompletny adres – Jeśli podałeś nieprawidłowy lub niekompletny adres dostawy przy kasie, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę Twojego zamówienia.

   W przypadku, gdy Twój adres jest nieprawidłowy lub niekompletny, Twoje zamówienie może zostać do nas zwrócone. Jeśli paczka zostanie do nas zwrócona z powodu nieprawidłowego lub niepełnego adresu, musisz pokryć wszystkie koszty dostawy, aby ponownie dostarczyć zamówienie na poprawiony adres.

   Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat dostaw w Wielkiej Brytanii, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: info@the-straight-from-nature.co.uk.

   1. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy (Bank Holiday), zostanie zrealizowane pierwszego lub drugiego dnia roboczego.
   2. Nie wysyłamy paczek w sobotę i niedzielę.
   3. Jeśli nie otrzymasz przesyłki w ciągu 10 dni roboczych od daty zakupu, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail info@the-straight-from-nature.co.uk
   4. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody poniesione przez klienta z powodu opóźnienia lub braku dostawy towaru, niezależnie od sposobu dostawy.
   5. Jeżeli wysłany przez nas produkt nie zgadza się z zamówieniem w naszym sklepie www.the-prosto-z-natury.co.uk (dotrze uszkodzony lub omyłkowo) prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym na nasz adres e-mail.

   Koszty dostawy:

   Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem Royal Mail.

   Zamówienia poniżej £50 – waga – 0 – 2kg. 

   Royal Mail – £4.19 - Second Class Signed For

   Royal Mail – £4.98 - First Class Signed For

   Zamówienia powyżej £50 - waga – 0 – 2kg

   Royal Mail – Darmowa

    7.

   Realizacja zamówienia:

   1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
   2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

    3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

   4. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu. 

   8.

    Odstąpienie od umowy Konsumenta:

    1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
    2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
     1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
     2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
    3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
    4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://the-straight-from-nature.co.uk  jednak nie jest to obowiązkowe. 
    5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
    6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 
    7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
    8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
    9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 
    9.

    Odpowiedzialność za wady:

    1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
    2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
    3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
     1. żądać wymiany produktu na wolny od wad, 
     2. żądać usunięcia wady,
     3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
     4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
    4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
    5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 
    6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  
    10. 

     Dane osobowe i pliki cookies:

     1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
     2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konto użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
     3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://the-straight-from-nature.co.uk/privacy-policy-cookies/
     11.

      Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

      1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
      2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
      3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
      12.

       Postanowienia końcowe:

       1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
       2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
       3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
       4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.02.2019

       Zastrzeżenie: Linki

       Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez strony inne niż The Straight From Nature.

       Takie łącza są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. The Straight From Nature nie kontroluje takich stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Wszystkie łącza do takich innych witryn są tworzone na własne ryzyko użytkownika i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek witryny, do których prowadzą łącza.