Reklamacje

Reklamacje/Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  2) żądać usunięcia wady,
  3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://the-straight-from-nature.co.uk/……………, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną na:

a. adres:

The Straight From Nature

42 Acorn View

Kirkby In Ashfield

NG17 7RE

Notthingamshire

b. e-mail adres:

info@the-straight-from-nature.co.uk.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

8. Jeśli okazuje się, że zakupiony produkt ma wady produkcyjne lub jest niezgodny z opisem, postępuj zgodnie z procedurą reklamacyjną poniżej:

Wyślij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając pisemne oświadczenie, w którym opisujesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę odszkodowania a także adres e-mail PayPal lub konto bankowe poprzez, które dokonywałeś płatności za swoje zakupy, na który zwrot zostanie przekazany (w zależności od decyzji podjętej przez sklep).
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię pocztą elektroniczną lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
Jeśli reklamacja zostanie uznana za pozytywną, w ciągu 7 dni roboczych od daty decyzji zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, wysłanie nowej kopii produktu lub zwrot pieniędzy.

Jeśli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy Tobie reklamowany produkt.